Salad

salad_01
salad_03

(SA1) House Salad          5

Fresh greens with house dressing

(SA2) Green Salad          10

Quarter of avocado on double house salad

(SA3) Avocado Salad          12

Half of avocado on double house salad

(SA4) Crabmeat Salad          12

(SA5) Spicy Crabmeat Salad          13

(SA6) Seaweed Salad          10

Sunomono Salad          15

Seaweed Salad with  Salmon, Octopus, Shrimp and Crab Stick